วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

วิธีการเล่นเกมส์ไม้ขีดไฟ

อุปกรณ์

1.ไม้ขีดไฟ 24 ก้าน
2. โจทย์เกมส์ไม้ขีดไฟ

วิธีเล่น

1. เรียงไม้ขีดให้เป็นรูปดังภาพ      

2.ตั้งโจทย์ในการที่จะเอาไม้ออก ตัวอย่างเช่น
   2.1 เอาไม้ขีดออก 4ก้าน ให้เหลือสี่เหลี่ยมด้านเท่า 5ช่อง
                                      
                                                 เฉลย

   2.2 เอาไม้ขีดออก 4ก้าน ให้เหลือสี่เหลี่ยมด้านเท่า 6ช่อง
                                              
                                                   เฉลย

   2.3 เอาไม้ขีดออก 10ก้าน ให้เหลือสี่เหลี่ยมขนาดใดก็ได้ 2ช่อง

                                                 เฉลย

   2.4 เอาไม้ขีดออก 8ก้าน ให้เหลือสี่เหลี่ยมขนาดใดก็ได้ 2ช่อง

                                                 เฉลย
อย่างนี้เป็นต้น เพื่อนๆสามารถคิดโจทย์ขึ้นมาเองได้อีกนะคะ แล้วอย่าลืมเอาเกมสืไม้ขีดไฟนี้ไปเล่นกันนะคะ =^^=